header

contents

Topmenu

  • ECOSAVE

Left Contents

Thông tin ngắn gọn về công ty

Hàn QuốcECOSAVE

[Hàn Quốc]

  • Giấy chứng nhận

  • Hạng mục

    • Xử lí chất thải > Các sản phẩm tái chế

Right Contents

Bán
 
Dr. Boomerang(Reverse Vending Machine)
List Button Contact Now Button

Dr. Boomerang Của Công Ty Eco-save Là Sản Phẩm Tự Động Phân Loại Và ép Bẹp Các Loại Lon Và Chai PET.
Đây Là Máy Tự Cho Biết Lượng Giảm Carbon Dioxide Do Tái Sử Dụng Lon Và Chai PET, Có Thể Trả Điểm Cho Người Sử Dụng, Do Đó, Sản Phẩm Này Có Tác Dụng Kích Thích Việc Tái Sử Dụng Các Loại Lon Và Chai. 1. Đọc Mã Vạch Để Đánh Giá Vật Liệu, Làm Bẹp, Phân Loại Và Bảo Quản Các Loại Lon Và Chai PET.
2. Chỉ Mở Cửa Sau Khi Đã Đọc Thẻ Hội Viên, Ngăn Không Cho Các Vật Lạ Vào Trong Máy.
3. Được Lắp Màn Hình Chạm 17 Inch, Có Thể Được Sử Dụng Để Quảng Cáo.
4. Không Cho Tiền Mà Chỉ Cho Điểm, Do Đó Không Cần Phải Chuẩn Bị Tiền Xu.                                         "
 

footer