header

contents

Topmenu

  • ECOSAVE

Left Contents

Thông tin ngắn gọn về công ty

Hàn QuốcECOSAVE

[Hàn Quốc]

  • Giấy chứng nhận

  • Hạng mục

    • Xử lí chất thải > Các sản phẩm tái chế

Right Contents

Bán
 
Phone Collector
List Button Contact Now Button

Là Máy Tự Động Phân Loại RVM (reverse Vending Machine) Cho Biết Lượng Giảm Carbon Dioxide, Tự Động Phân Loại Các Loại Điện Thoại Di Động Cũ Hoặc Hỏng.
Khi Không Hoạt Động, Có Thể Được Sử Dụng Để Hướng Dẫn Thông Tin Tòa Nhà Hoặc Làm Panel Quảng Cáo
 

footer