header

contents

Topmenu

  • Công ty cổ phần công nghệ môi trýờng quốc tế

Left Contents

Thông tin ngắn gọn về công ty

Hàn QuốcCông ty cổ phần công nghệ môi trýờng quốc tế

[Hàn Quốc]

  • Giấy chứng nhận

  • Hạng mục

    • Xử lí chất thải > Thu gom/Vận chuyển

Right Contents

Mớicatalog

More

Hồ sơ công ty | Thông tin cơ bản

Tên công tyCông ty cổ phần công nghệ môi trýờng quốc tế
Hạng mụcXử lí chất thải > Thu gom/Vận chuyển
Địa chỉ 1, 1, Gangseo-gu, Busan, Hàn Quốc 
Fax82-51-973-0553

footer