header

contents

Topmenu

  • Công ty cổ phần công nghệ môi trýờng quốc tế

Left Contents

Thông tin ngắn gọn về công ty

Hàn QuốcCông ty cổ phần công nghệ môi trýờng quốc tế

[Hàn Quốc]

  • Giấy chứng nhận

  • Hạng mục

    • Xử lí chất thải > Thu gom/Vận chuyển

Right Contents

catalog
 
Máy tách chất rắn với chất lỏng dạng máy ép kiểu vít – màn hình trống (KJ2-201, 255, 300)
List Button Contact Now Button
kukjaepro1.jpg
Là sản phẩm tiêu biểu của Công ty cổ phần công nghệ môi trýờng quốc tế, máy tách chất rắn với chất lỏng dạng máy ép kiểu vít – màn hình trống luôn tự hào với dung lýợng xử lý lớn, tối ða lên ðến 20㎥ và có sức chịu ðựng cao.

Nhờ chọn lựa phýõng thức khử nýớc 2 giai ðoạn nên có thể áp dụng cho tất cả các loại gia súc (lợn, gà, bò sữa) có hàm lýợng nýớc trong chất thải cao.

Trên màn hình trống thứ nhất có gắn lớp vỏ bọc nên khi ðang hoạt ðộng, mùi không thể bay ra, ðồng thời ðây là màn hình trống dạng xoay nên ngãn chặn ngay từ ðầu hiện týợng rung và tiếng ồn tốt hõn so với phýõng thức rung hiện có. Ngoài ra, nó sử dụng màn hình dạng lỗ nên giảm thiểu hiện týợng tắc nghẽn, thuận tiện cho việc tẩy rửa, cấu hình bán vĩnh viễn và tối thiểu hóa lýợng AS phát sinh.

Màn hình nén kiểu vít thứ 2 sử dụng màn hình dạng nêm cải tiến nên tối ða hóa việc hút các tạp chất bên ngoài, giảm lực kháng và tãng cýờng sức chịu ðựng, ðồng thời áp dụng công nghệ ðặc biệt với dạng vít nên tãng sức chống chịu với hiện týợng mài mòn.

Bộ phận cảm biến mực nýớc tự ðộng giúp ngãn chặn ngay từ ðầu hiện týợng rò rỉ chất thải do lỗi hoạt ðộng khi ðang vận hành, ngãn chặn hiện týợng phát sinh ô nhiễm do rỏ rỉ những chất thải không khử ðýợc nýớc, không cần phải có ngýời quản lý ðể ðối phó với những trýờng hợp xảy ra ngoài ý muốn khi ðang vận hành. Hõn nữa, nhờ chọn lựa thiết bị tẩy rửa tự ðộng nên sau khi dừng vận hành, nó sẽ tự ðộng tẩy rửa bằng nýớc, vì vậy mà nó výợt bậc trong việc giảm thiểu hiện týợng tắc nghẽn màng (dồn ứ) – một nhýợc ðiểm của máy tách chất rắn với chất lỏng hiện có, nhý vậy là nó ðồng thời giải quyết 2 vấn ðề quản lý vận hành và AS.

Khả nãng tách chất rắn với chất lỏng giúp duy trì hàm lýợng nýớc của chất rắn ðã khử nýớc còn 70~73%, ðạt hàm lýợng nýớc thích hợp cần thiết cho việc phân hủy, và giảm chi phí cần thiết cho phụ liệu sử dụng khi phân hủy (mùn cýa, vỏ trấu, v.v…) Thêm vào ðó nhờ có tỉ lệ thu hồi chất rắn cao mà các quy trình tiếp theo (biến thành phân bón dạng lỏng, thanh lọc, v.v…) ðýợc giảm tải. Nhờ tính cân bằng trong chất lỏng xử lý mà khi biến thành khí sinh học (biôga), TS (tổng hàm lýợng chất rắn) ðýợc duy trì ở mức 3~5%, không những giảm thời gian lýu nýớc về mặt hóa học (HRT) mà còn có thể tãng lýợng khí ga phát ra. 

Dung lýợng xử lý KJ2-201(10㎥/hr), KJ2-255(15㎥/hr),
KJ2-300(20㎥/hr) (nýớc hút vào-lấy lợn làm tiêu chuẩn)
Ðiện tiêu dùng KJ2-201(7.5 kw/hr), KJ2-255(9 kw/hr),
KJ2-300(10.5 kw/hr)
Hàm lýợng nýớc của chất rắn khử nýớc 70~73% (Lấy lợn làm tiêu chuẩn)
Tỉ lệ thu hồi chất rắn khử nýớc 20~25% (Lấy lợn làm tiêu chuẩn)
Ýu ðiểm Không rung, không gây tiếng ồn, không mùi, bộ cảm biến mực nýớc tự ðộng, tẩy rửa tự ðộng, xử lý với dung lýợng lớn, tỉ lệ thu hồi chất rắn cao, tỉ lệ khử nýớc cao và tối thiểu hóa lýợng AS phát sinh

footer