header

contents

Topmenu

  • IONIA E&T

Left Contents

Thông tin ngắn gọn về công ty

Hàn QuốcIONIA E&T

[Hàn Quốc]

  • Giấy chứng nhận

  • Hạng mục

    • Các sản phẩm thân thiện với môi trường > Phương tiện, giao thông

Right Contents

Bán
 
Hệ Thống Phân Loại Tự Động Rác Thải Sinh Hoạt
List Button Contact Now Button

Đặc Trưng Của Các Thiết Bị
- Máy Mở Túi : Hạn Chế Tối Đa Việc Ảnh Hưởng Tới Đồ Được Đóng Gói Và Mở Túi.
- Máy Phân Loại Vận Chuyển Hai Tầng : Thu Gom Một Cách Có Chọn Lựa Chỉ Các Chủng Loại Ni Lôn, Giảm Thiếu Tối Đa Anh Hưởng Tới Môi Trường Như Là Bụi, Tiếng Ồn, Chấn Động... 
- Ballistic : Khả Năng Lựa Chọn Tốt Các Loại Tàn Dư Của Đất Cát, Rác Thải Có Tỷ Trọng Thấp, Rác Thải Có Tỷ Trọng Cao Thông Qua Việc Sử Dụng Tính Đàn Hồi Của Cái Dầm Của Máy Lựa Chọn Và Tỷ Trọng Rác Thải.
- Trommel :Nâng Cao Hiệu Suất Của Thiết Bị Lựa Chọn Theo Kích Thước Hạt Của Rác Thải.
- Hệ Thống Phân Loại Tự Động Theo Màu Sắc Bình Thủy Tinh: Là Hệ Thống Phân Loại Tự Động Theo Màu Sắc Của Bình Thủy Tinh( Trong Suốt, Màu Nâu, Màu Xanh). Lượng Xử Lý Và Hiệu Suất Phân Loại Vượt Trội.
- Hệ Thống Phân Loại Tự Động Theo Màu Sắc Vật Liệu Nhựa: Là Hệ Thống Phân Loại Các Chất Liệu Nhựa Có Trong Rác Thải Theo Từng Tính Chất (PET, PE, PP, PS) Hiệu Xuất Phân Loại Cao Và Dễ Tái Chế.
- Disc Screen : Nâng Cao Hiệu Suất Của Thiết Bị Xử Lý Sinh Học, Phân Loại Một Cách Có Lựa Chọn Các Chất Có Thành Phần Biến Thoái Sinh Học Của Các Loại Rác Thải Thức Ăn Có Kích Thước Hạt Nhỏ Trong Số Các Loại Rác Thải.
- Plastic Crusher : Là Thiết Bị Nghiên Các Rác Thải Dễ Cháy Và Các Loại Nhựa Còn Lại Sau Khi Được Lựa Chọn Theo Một Kích Thước Nhất Định. Hiệu Suất Làm Việc Cao Hơn Và Không Gây ô Nhiễm Môi Trường Như Các Loại Máy Hủy Khác.
- Vinyl Crusher :Là Thiết Bị Trước Xử Lý Nhằm Tái Sử Dụng Vật Liệu Cũng Như Là Nhiên Liệu Từ Phế Thải Chất Lượng Cao(RDF) Bằng Thiết Bị Nghiền Nhỏ Các Loại Ni Lông Được Thu Hồi Và Phân Loại Từ Trước Theo Kích Thước Mong Muốn
- RDF Maker :Là Thiết Bị Sản Xuất Các Rác Thải Có Khả Năng Đốt Cháy Đã Bị Phá Hủy Thành Nhiên Liệu Từ Phế Thải Chất Lượng Cao Theo Từng Tấm. Không Chỉ Khắc Phục Được Các Vấn Đề Liên Quan Đến Chất Ẩm Có Trong Máy Định Hình Trước Mà Còn Có Khả Năng Sản Xuất Cao
 

footer