header

contents

Topmenu

  • JEENYANG STEEL

Left Contents

Thông tin ngắn gọn về công ty

Hàn QuốcJEENYANG STEEL

[Hàn Quốc]

  • Giấy chứng nhận

  • Hạng mục

    • Dịch vụ và tư vấn về môi trường > Phân tích đo lường

Right Contents

Bán
 
Hệ Thống Cảnh Báo Sớm Và Phòng Chống, Ứng Phó Thiên Tai
List Button Contact Now Button

Đây Là Hệ Thống Sử Dụng Các Dữ Liệu Khí Tượng Quan Trắc Được Bằng AWS (thiết Bị Quan Trắc Khí Tượng Tự Động) Trên Thượng Lưu Để Dự Báo, Cập Nhật Theo Thời Gian Thực Các Thiệt Hại Do Lũ Lụt Gây Ra Và Phát Tin Cảnh Báo Người Dân Trong Khu Vực Có Thể Xảy Ra Thiệt Hại, Nhằm Giảm Thiệt Hại Xuống Mức Thấp Nhất.

footer