header

contents

Topmenu

  • JEENYANG STEEL

Left Contents

Thông tin ngắn gọn về công ty

Hàn QuốcJEENYANG STEEL

[Hàn Quốc]

  • Giấy chứng nhận

  • Hạng mục

    • Dịch vụ và tư vấn về môi trường > Phân tích đo lường

Right Contents

Bán
 
Hệ Thống Thăm Dò Khí Tượng (Radiosonde System)
List Button Contact Now Button

Là Hệ Thống Thăm Dò Khí Tượng

Thiết Bị Đo Các Yếu Tố Khí Tượng Cao Không Và Truyền Các Dữ Liệu Đi Bằng Sóng Điện

Độ Cao Quan Trắc: Cao Nhất Là 35 Km Tính Từ Mặt Đất

Yếu Tố Khí Tượng: áp Suất Không Khí, Nhiệt Độ Không Khí, Độ Ẩm, Hướng Gió, Tốc Độ Gió Ở Từng Độ Cao

Là Thiết Bị Dùng Một Lần Để Truyền Dữ Liệu Xuống Mặt Đất Bằng Thiết Bị Phát Nhận Tin Tức Không Dây

footer