Green Tech Companies
Korea e-Trade Magazine

header

  •  

Contents View

MainLeft

MainRight

Ecotrade

www.ecotrade.org là gì?

Ecotrade là một chợ điện tử (e-marketplace) của ngành công nghiệp môi trường, là một chợ hoạt động theo mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2B với vai trò trung gia n, giới thiệu giao dịch thương mại qua internet mà ở đó các doanh nghiệp môi trường Hàn Quốc tiếp thị các sản phẩm và công nghệ môi trường của mình bằng tiếng Anh nhằm thực hiện thành công các giao dịch thương mạ i. Ecotrade được điều hành bởi Viện công nghệ và công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEIT I), một cơ quan bán chính phủ thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc.

Các dịch vụ chính

  • Core Services Image
  • Lên kế hoạch, đánh giá và quản lí phát triển công nghệ môi trường Phát triển cơ hội kinh doanh về môi trường và hỗ trợ xuất khẩu Thu thập và chia sẻ thông tin về ngành công nghiệp môi trường và công nghệ môi trường Đẩy mạnh sản xuất, bán và phân phối các sản phẩm xanh Đẩy mạnh Quản lí xanh

Lời nhắn của CEO

Tăng trưởng xanh là tương lai của Hàn Quốc  KEITI sẽ mở đường cho Hàn Quốc để Hàn Quốc trở thành một nhà máy năng lượng xanh    Viện công nghệ và công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEITI) là một tổ chức công cộng được thành lập vào năm 2009 theo Luật phát triển công nghệ môi trường và hỗ trợ ngành công nghiệp môi trường. Mục đích của KEITI là góp phần nâng cao đời sống nhân dân và phát triển nền kinh tế quốc gia   Như chúng ta đã biết, toàn thế giới đang vô cùng chú ý đến sự cân bằng vô cùng cần thiết giữa phát triển kinh tế và môi trường. Hàn Quốc cũng đã đề ra mục tiêu "Tăng trưởng xanh, ít carbon", coi đó là một chương trình mang tính quốc gia và đang cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu này. KEITI được thành lập để thực hiện mục tiêu chính sách của quốc gia và để khẳng định Hàn Quốc là một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.   - Hỗ trợ sự phát triển của công nghệ xanh để có thể giải quyết một số vấn đề môi trường còn   đang vướng mắc ở trong nước và nước ngoài và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. - Theo đuổi các dự án để nuôi dưỡng nền công nghiệp xanh nhằm thu hút tài trợ, đào tạo chuyên    gia và kiểm tra công nghệ môi trường mới. - Xây dựng mạng lưới hợp tác toàn cầu để cộng đồng thế giới có thể cùng làm việc nhằm thúc   đẩy tăng trưởng xanh, ít carbon. - Phấn đấu để đặt nền móng cho phong cách tiêu dùng xanh bằng cách thực hiện các chương   trình như nhãn hiệu sinh thái (Eco-labeling) và Chứng nhận Carbon Footprint Label.   Nếu quý vị muốn tham gia một dự án môi trường và có ý kiến hoặc thắc mắc về thủ tục, xin hãy liên hệ với với KEITI chúng tôi. Chúng tôi vô cùng mong muốn được nghe ý kiến phản ánh của quý vị và mong muốn quý vị tham gia vào việc phát động và điều hành dự án thành công. Với tư cách là một cơ quan đi đầu trong lĩnh vực "Tăng trưởng xanh, ít carbon", KEITI cam kết sẽ xây dựng những cây cầu vững chắc để nối liền các quốc gia trên toàn cầu nhằm phát triển nền công nghiệp và công nghệ xanh. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một sự đoàn kết chặt chẽ trên phạm vi toàn cầu để theo đuổi sự nghiệp "Tăng trưởng xanh, ít carbon" để chúng ta có thể để lại một thành tinh xanh và nguyên vẹn cho các thế hệ con cháu trong tương lai.   Xin chân thành cảm ơn.   Viện trưởng KEITI   Yoon, SeungJoon

Subscribe environmental products video on ecotrade